Rozruch silnika z falownikiem
Falownik przekształca trójfazowe (bądź jednofazowe) zmienne napięcie sieciowe o stałej częstotliwość w napięcie stałe które stałe służy do wytworzenia, na potrzeby regulacji prędkości silnika, trójfazowej sieci o zmiennym napięciu i zmiennej częstotliwości wyjściowej.
Falownik pobiera z sieci zasilającej praktycznie tylko moc czynną. Wymaganą do pracy silnika moc bierną dostar- cza obwód pośredni napięcia stałego. Dzięki temu można zrezygnować z urządzeń kompensacji współczynnika mocy.

Główne cechy falowników skalarnych

- regulacja prędkości obrotowej silnika za pomocą sterowania skalarnego (U/f)
- wysoki moment
- charakterystyka o stałym i zmiennym momencie

Główne cechy falowników wektorowych

- sterowanie wektorowe bezczujnikowe, wektorowe w pętli zamkniętej
- wysoka dynamika sterowania duża stałość prędkości obrotowej silnika przy zmianach momentu obciążenia w szerokim zakresie
- duży moment przy częstotliwości bliskiej 0 Hz i równej 0 Hz

Jednym z najważniejszych zalet rozruchu silnika elektrycznego z falownikiem jest łagodny rozruch a przez co, brak udarów prądowych silnika i mechanicznych urządzenia napędzanego.
Ocena: 4.03/5 opinii: 72