Silnik elektryczny
Najczęściej stosowanym na świecie silnikiem jest asynchroniczny silnik trójfazowy. Solidna i prosta budowa, jak również wysoki stopień ochrony i standaryzowane formy konstrukcyjne są najważniejszymi cechami tego najbardziej ekonomicznego i najczęściej używanego silnika elektrycznego. W przypadku silnika trójfazowego uzwojenia fazowe rozmieszczone są względem siebie o 120°/p (p= liczba par biegunów). Poprzez włączenie napięcia trójfazowego, przesuniętego w fazie o kąt 120°, wytwarzane jest w silniku pole wirujące. Kierunek obrotów może być zmieniony poprzez zamianę dwóch faz.
Uwarunkowany przez działanie indukcji wirnik silnika asynchronicznego nie może osiągnąć synchronicznej prędkości obrotowej pola wirującego również podczas biegu jałowego. Różnica pomiędzy synchroniczną prędkością obrotową a prędkością obrotową wirnika określana jest mianem poślizgu.
Podłączenie elektryczne asynchronicznego silnika trójfazowego następuje z reguły poprzez sześć końcówek kablowych. Rozróżnia się przy tym dwa rodzaje układów połączeń elektrycznych, połączenie w gwiazdę i trójkąt. W roboczym układzie połączeń napięcie znamionowe silnika musi być zgodne z napięciem sieciowym.
Ocena: 4.52/5 opinii: 71