Zabezpieczanie temperaturowe silnika
Termistorowe aparaty zabezpieczające do maszyny w powiązaniu z rezystorami półprzewodnikowymi (termistorami) nadają się do nadzorowania temperatury silników, transformatorów, urządzeń grzejnych, gazów, olejów, łożysk, itp. W zależności od zastosowania korzysta się albo z termistorów o dodatnim współczynniku temperaturowym PTC, albo z termistorów o ujemnym współczynniku temperaturowym NTC.
Przy silnikach powyżej 2,2 kW z częstym rozruchem i hamowaniem jest zalecane urządzenie zabezpieczające dostosowane do takiego rodzaju pracy. Tu narzuca się wbudowanie czujników temperatury. Gdyby czujnik temperatury przy silnie zahamowanym wirniku nie stanowił pewnego zabezpieczenia, to należy dodatkowo przewidzieć przekaźnik nadmiarowy. Generalnie dla częstego rozruchu i hamowania silników, nieregularnej pracy przerywanej i częstych łączeń zaleca się stosowanie zestawu składającego się z przekaźnika zabezpieczającego silnikowego i termistorowego zabezpieczenia do maszyny. Aby przy takich warunkach pracy uniknąć przedwczesnego wyzwolenia zabezpieczającego przekaźnika silnikowego, należy dokonać nastawienia wyżej od prądu roboczego. Zabezpieczający przekaźnik silnikowy przejmuje zabezpieczenie blokowania; zabezpieczenie termistorowe nadzoruje uzwojenie silnika.
zabezpieczenie silnika bimetal termistor bimetal i termistor
przeciążenie w pracy ciągłej
długi rozruch i hamowanie
łączenie przy zablokowanym wirniku
bieg jednobiegunowy
praca przerywana, nierównomierna
zbyt duża częstość łączeń
nagłe zmiany napięcia i częstotliwości
złe lub utrudnione chłodzenie

legenda:

pełne zabezpieczenie
warunkowe zabezpieczenie
brak zabezpieczenia

Ocena: 4.61/5 opinii: 23