Rozruch silnika z falownikiem - schemat
Na rysunku przedstawiono najprostszy schemat sterowania falownikiem. Wejście cyfrowe I1 zaprogramowane jest na start falownika w prawo a wejście I2 na start falownika w lewo. Jako źródło zadawania częstotliwości wykorzystano potencjometr zewnętrzny podłączony do wejścia analogowego AIN z wykorzystaniem wewnętrznego źródła napięciowego +10V. Wszelkie błędy i alarmy sygnalizowane są przez zamknięcie styku przekaźnika w falowniku. Styk ten można podłączyć do układu sterowania i sygnalizacji.
Ocena: 3.71/5 opinii: 70