Rozruch bezpośredni - schemat ideowy
Najprostszy system sterowania rozruchem bezpośrednim, składa się z wyłącznika silnikowego (lub przekaźnika termicznego), stycznika oraz przycisku ZAŁĄCZ (styk NO) i przycisku WYŁĄCZ (styk NC).
Napięcie sterowania LS połączone jest przez styk NO wyłącznika silnikowego (styk ten przy niewyzwolonym wyłączniku jest zamknięty) do styku rozwiernego przycisku STOP a za nim do przycisku zwiernego START. Po naciśnięciu przycisku START, zostaje podane napięcie sterujące na cewkę stycznika K1.
Stycznik zamyka się a styk przycisku START zostaje zrównoleglony przez styk pomocniczy stycznika. Taki układ połączeń nazywany jest często sterowaniem z samopodtrzymaniem.
Po zamknięciu stycznika przez jego styki główne podawane jest napięcie bezpośrednio do uzwojeń silnika U, V, W.
Po naciśnięciu przycisku STOP, zostaje przerwany obwód podtrzymania stycznika i następuje jego otwarcie.
W przypadku przeciążenia silnika, wyzwolony zostaje wyłącznik silnikowy Q1, otwarty wówczas zostaje jego styk pomocniczy i następuje otwarcie stycznika.
Wyłączniki silnikowe firmy Eaton, posiadają wbudowany wyzwalacz zwarciowy z fabrycznie ustawionym prądem zadziałania oraz wyzwalacz przeciążeniowy z regulowaną nastawą zapewnia skuteczną ochronę zarówno odbiornika, jak i instalacji. Wyłączniki PKZM0 posiadają wysoką zdolność wyłączania podniesioną do 150 kA i obwodów silnkowych z tymi wyłącznikami nie musimy dodatkowo dobezpieczać.
Ocena: 4.14/5 opinii: 44