Dobór i programowanie softstartów
Dobór softstartu nie jest łatwy a jego zaprogramowanie wymaga wiedzy nie tylko na temat silnika ale musimy objąć w projekcie cały system elektryczno-mechaniczny aplikacji. Parametry silnika, takie jak prąd nominalny i napięcie pracy, są podstawowymi danymi uwzględnianymi w trakcie doboru softstartu. Parametry silnika można odnaleźć w danych katalogowych, bądź odczytać z tabliczki znamionowej umieszczonej na obudowie silnika. Następnym krokiem jest określenie z jaką aplikacją będziemy mieli do czynienia. Typowe urządzenia napędzane przez silniki elektryczne można podzielić z uwagi na przebieg momentu obciążenia w funkcji prędkości.
  • Wentylatory i pompy posiadają moment obciążenia proporcjonalny do kwadratu prędkości.
  • Sprężarki tłokowe, młyny, kruszarki mają moment stały w funkcji prędkości. Rozruch tych urządzeń softstartem możliwy jest pod pewnymi warunkami np.: zawory obejściowe w sprężarkach tłokowych muszą być otwarte do chwili zakończenia rozruchu
  • Wirówki, niektóre rodzaje wentylatorów (osiowe) charakteryzują się dużym momentem bezwładności. Silnik napędzający takie urządzenie będzie rozpędzał się powoli

Tabela nastaw

aplikacja czas rozruchu [s] napięcie początkowe [%] czas zatrzymania [s]
standardowa ~10 ~30 0
transporter precyzyjny ~25 ~10 ~30
transporter, przenośnik ~20 ~30 0
wentylator ~15 ~40 0
wentylator ciężki rozruch ~35 ~50 0
wentylator osiowy ~15 ~50 0
przenośnik kubełkowy ~10 ~60 0
mieszadło ~10 ~60 0

Informacje

Każdy softstarter ma podany znamionowy cykl obciążenia, który określa m.in. dopuszczalną ilość rozruchów w ciągu godziny, dopuszczalny prąd rozruchowy oraz czas jego trwania. Parametrów tych nie można przekraczać w trakcie eksploatacji. Jeśli np. urządzenie sterowane softstarterem wymaga większej ilości rozruchów w ciągu godziny, to należy przewymiarować układ łagodnego rozruchu.

Podane nastawy softstartów są jedynie wstępną wskazówką, każda aplikacja napędowa wymaga indywidualnego podejścia i zaprogramowania !


Ocena: 4.16/5 opinii: 25