Rozruch gwiazda-trójkąt - schemat ideowy
Opis najważniejszych elementów:
Q11 - stycznik sieciowy, Q13 - stycznik gwiazdy, Q15 - stycznik trójkąta, K1 - przekaźnik czasowy
przycisk S11 0 - START, przycisk S11 I - STOP

Opis działania przełącznika gwiazda-trójkąt:

Przycisk I pobudza przekaźnik czasowy K1. Jego zestyk zwierny o działaniu natychmiastowym K1/17-18 podaje napięcie na stycznik gwiazdy Q13. Stycznik Q13 przyciąga i podaje napięcie na stycznik sieciowy Q11 poprzez zestyk zwierny Q13/14-13. Styczniki Q11 i Q13 uzyskują samopodtrzymanie poprzez styki Q11/14-13 i Q11/44-43. Stycznik Q11 łączy silnik M1 w układzie gwiazdy do napięcia sieci.
Odpowiednio do nastawionego czasu przełączania zestyk K1/17-18 otwiera obwód prądowy Q13. Po 50 ms poprzez K1/17-28 zostaje zamknięty obwód prądowy Q15. Stycznik gwiazdy Q13 puszcza. Stycznik trójkąta Q15 przyciąga i podaje pełne napięcie sieci na silnik M1. Jednocześnie zestyk rozwierny Q15/22-21 przerywa obwód prądowy Q13 i w ten sposób blokuje przed ponownym włączeniem podczas stanu pracy.
Nowy rozruch jest możliwy tylko wtedy, gdy wcześniej nastąpiło wyłączenie przyciskiem 0 lub przy przeciążeniu zestykiem rozwiernym 95-96 na przekaźniku F2 lub przez zestyk zwierny 13-14 wyłącznika silnikowego lub wyłącznika mocy.

Rozmieszczenie i dobór urządzeń zabezpieczających

Zabezpieczenia pozycja AZabezpieczenia pozycja B
F2 = 0,58 x Ie
z F1 w pozycji B ta ≤ F 15 s

Ocena: 3.11/5 opinii: 180