Zabezpieczanie silnika
Projektując aplikację napędową musimy przemyśleć system sterowania tak aby zabezpieczyć silnik. W zależoności od systemu sterowania musimy zabezpieczyć nasz układ od
  • - zwarć
  • - przeciążeń
  • - obniżenia napięcia
  • - skutków powrotu napięcia
  • - zaniku fazy
Stan pracy silnika, który zmienia warunki napięciowe na zaciskach silnika jest rozruch. Pobierany podczas rozruchu prąd jest większy od prądu znamionowego:
- około 2 razy dla silników pierścieniowych
- około 5 do 8 razy dla silników klatkowych
Prąd rozruchowy silników klatkowych może i dla silników o dużych mocach znamionowych (powyżej 5,5 kW) powinien być zmniejszany przez stosowanie specjalnych układów rozruchowych. Oprócz najprostszego układu przełączającego trójkąt-gwiazda można stosować układy elektroniczne (softstart) lub falownik. Przeciążenia w silnikach mogą być powodowane:
  • - nadmiernym zwiększeniem się momentu hamującego (np. na skutek uszkodzenia maszyny napędzanej),
  • - brakiem jednej fazy
  • - znacznym obniżeniem napięcia zasilającego
  • - pogorszeniem warunków chłodzenia na skutek podwyższenia się temperatury otoczenia ponad wartość obliczeniową w wyniku np. zabrudzenia obudowy,
  • - zbyt częstymi załączeniami lub nadmiernym wydłużeniem czasu rozruchu
Krótkotrwały wzrost prądu ponad wartość znamionową silnika nie oznacza konieczności wyłączenia silnika.
Ocena: 4.00/5 opinii: 19