Połączenia po stronie silnika
Ciągłość klatki Faradaya po stronie silnika musi być zagwarantowana takimi samymi metodami jak przy wyprowadzeniu kabli z szafy napędowej. Przepust kablowy EMC musi być zastosowany w celu zaciśnięciu dookólnym ekranu kabla silnikowego. Ekran kabla powinien być uszczelniony i dopasowany do przekroju przepustu. Uszczelki powinny być zastosowane dla uszczelnienia zarówno płyty przepustów i obudowy skrzynki zaciskowej silnika. Elastyczne przewody uziemiające powinny być jak najkrótsze. Kable silnikowe powinny być zawsze odseparowane od pozostałych kabli w przypadku kabli silnkowych w pobliżu znajdują się kable czujników temperatury silnika. Kable te powinny być ekranowane i prowadzone inną trasą niż kable silnikowe.
Ocena: 4.65/5 opinii: 46