Kategorie zgodności z EMC

Kategoria C1

Napęd do użytkowania w pierwszym środowisku. Znamionowe napięcie pracy poniżej 1000V.

Kategoria C2

Napęd do użytkowania w pierwszym środowisku. Znamionowe napięcie pracy poniżej 1000V.Zainstalowany na stałe (brak wtyczek i ruchomego wyposażenia i osprzętu). Podłączenie i uruchomienie musi być dokonane przez osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej. Wymagane jest oznakowanie urządzenia.
"Urządzenie może powodować zakłócenia w środowisku mieszkalnym", w takiej sytuacji mogą być wymagane dodatkowe pomiary.

Kategoria C3

Napęd do użytkowania w drugim środowisku. Napęd nie może być stosowany w pierwszym środowisku. Znamionowe napięcie pracy poniżej 1000V. Wymagane oznakowanie informujące: "Urządzenie nie jest przeznaczone do podłączenia do sieci publicznej. Urządzenie podłączone do sieci publicznej może powodować zakłócenia elektromagnetyczne".

Kategoria C4

Napęd do użytkowania w drugim środowisku, które spełnia przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
- znamionowe napięcie pracy powyżej 1000V
- znamionowy prąd pracy powyżej 400A
- układ podłączony do sieci IT
- wymagana dynamika nie jest osiągana ze względu na filtry EMC
- wymagany dodatkowy plan EMC.
Ocena: 4.92/5 opinii: 26