Dopuszczalne normy emisji zakłóceń EN55011
Normy i rekomendacje kompatybilności elektromagnetycznej określają z jednej strony maksymalne poziomy emisji poszczególnych rodzajów zakłóceń harmonicznych, których źródłem mogą być urządzenia elektryczne (energoelektroniczne) ale z drugiej strony określają również poziomy odporności jakie muszą spełniać urządzenia by w tak zakłócanym środowisku mogły pracować bez skutków ubocznych.
Na rysunku pokazano dopuszczalne poziomy emisji zakłóceń harmonicznych (wg EN55011) jakie mogą występować w instalacjach z falownikami. Podstawową zasada jaką powinniśmy się kierować przy instalacjach z falownikami by spełnić wymagania dotyczące ograniczenia wpływu harmonicznych na sieć zasilającą, zasilany silnik i otoczenie instalacyjne (sterowniki, czujniki i przetworniki pomiarowe) jest bezwzględne stosowanie się do rekomendacji instrukcji montażu i przestrzeganie dobrych praktyk inżynierskich wynikających z innych norm i zaleceń. Ze względu na to, że producenci falowników oferują swoje produkty w pewnym stopniu już zaopatrzone w wyposażenie ograniczające ich wpływ na środowisko to jednak w niektórych przypadkach wymagane jest dodatkowe wyposażenie (z reguły rekomendowane w dokumentacjach falowników) dopasowujące je do pracy w określonych obszarach eksploatacji (środowisko domowe, przemysłowe itp.). Dla uniknięcia problemów eksploatacyjnych należy z uwagą przeanalizować naszą instalację pod kątem spełnienia tych rekomendacji i w przypadku konieczności zastosowania wyposażenia uzupełniającego należy skorzystać z rekomendacji producenta.
Ocena: 4.48/5 opinii: 21