Kable sterujące i sygnałowe
Wszystkie kable i przewody połączeniowe sterujące jak i przenoszące sygnały analogowe, muszą być ekranowane. Przewody te powinny być jak najkrótsze i prowadzone z dala od przewodów i kabli zasilających i silnikowych. Wprowadzanie jak i wyprowadzanie kabli sterujących powinno być zrealizowane za pomocą dławików lub przepustów EMC.
Na rysunku przedstawiono przepust ze specjalną uszczelką przewodzącą stykającą się z nią, na całej powierzchni ekranu przewodu sterującego. Część przewodów pozbawiona ekranu powinna być jak najkrótsza i skręcona parami a uziemianie ekranu krótkim odcinkiem do zacisku PE lub specjalnych zacisków uziemiających. Izolacja zewnętrzna kabla powinna być zdejmowana tylko na odcinku przepustu kablowego. Jeżeli uszczelki są montowane na płycie przepustowej, to ekranowanie kabla musi mieć ciągłość aż do punktów sterowania. Połączenie sterowania są czułe na zakłócenia z wnętrza i z zewnątrz obudowy przemiennika. Stosować zawsze skrętkę parowaną dla minimalizacji zakłóceń Rozdzielać kable sterowania sygnałów analogowych i cyfrowych oraz kable sterownicze o różnych potencjałach.

Wskazówka
Ekrany kabli sterowań analogowych zawsze uziemiać przy najbardziej zakłócanym końcu, a pozostałe kable z obu stron.


Ocena: 4.48/5 opinii: 48