Prawidłowa instalacja wewnątrz szafy napędowej
Najistotniejszym i najtrudniejszym do spełnienia problemem instalacji zgodnej z Kompatybilnością Elektromagnetyczną jest zachowanie ciągłości ekranowania (klatka Faradaya). Zamknięcie wszystkich elementów wewnątrz obudowy i prawidłowe połączenie ekranów, zapewni pełną ochronę i zapewni zgodność z EMC.

1. Bezpiecznik zasilania
2. Główny stycznik zasilania
3. Dławik sieciowy (opcja)
4. Filtr eliminacji zakłóceń (jeśli nie jest wbudowany w przemienniku)
5. Czoper zewnętrzny z rezystorem hamowania
6. Wyjściowy dławik lub filtr (opcja)
7. Silnik

Szafa sterownicza powinna być podzielona na część zasilającą i sterowniczą. Bez znaczenia jest fakt czy system obejmować będzie jedną podzieloną, czy więcej szaf sterowniczych. Z powodu wysokiej emisji z przewodów zasilających zalecane jest wbudowanie ścianki ekranującej. Ściankę tą dokładnie połączyć z ramą/powierzchnią montażową szafy (usunąć ocynkowanie lub lakier).
Zamontowany przemiennik i filtr eliminacji zakłóceń muszą być połączone ze sobą całymi swoimi powierzchniami przez płaszczyznę montażową, bez izolującej warstwy lakieru.
Przewód łączący filtr eliminacji zakłóceń z przemiennikiem powinien być ekranowany, ekran obustronnie i całym obwodem (dookólnie 360 stopni) podłączony. Przewód ten nie powinien przekraczać, w normalnym wypadku, długości 30 cm.
Płyta montażowa przemiennika odgrywa rolę centralnego punktu dla wspólnego uziemienia i podłączenia ekranu w maszynie albo urządzeniu. W przypadku, gdy silnik lub inne części maszyny prowadzą do zakłóceń, winne jest złe połączenie
wysokoczęstotliwościowe (HF). W takim przypadku równolegle podłączyć wyrównanie potencjału. Dobre podłączenie ekranu na skrzynce zaciskowej silnika jest tylko wtedy możliwe, kiedy skrzynka ta wytworzona jest z metalu i posiada metalowe połączenie śrubowe PG (szczelne połączenie śrubowe kabli) użyte do podłączenia ekranu. Przy użyciu skrzynki zaciskowej z tworzywa sztucznego ekran musi być połączony bezpośrednio, bez przedłużenia z punktem uziemienia silnika.
Poprzez pracę z filtrami eliminacji zakłóceń podwyższone zostają wartości prądów upływowych poszczególnych elementów. Gdy prądy te przewyższą granicę 3,5 mA, musi dotrzymany zostać jeden z następujących warunków:
- przewód ochronny z min. przekrojem 10 mm2 Cu (miedź)
- instalacja przewodu ochronnego, która w przypadku utraty połączenia automatycznie wyłączy napęd
- montaż drugiego przewodu ochronnego dla oddzielnych zacisków. Drugi przewód ochronny musi również spełniać zadania przewodu ochronnego.

Zobacz także: wyprowadzanie z szafy kabli ekranowanych


Ocena: 4.27/5 opinii: 33