Instalacja akcesoriów
Różnorodność akcesoriów jakie mogą być instalowane w falownikowych szafach napędowych jest tak duża że mogą byc podane tylko podstawowe zasady ich instalacji. Akcesoria te mogą być podzielone na dwie grupy: czułe i odporne na zakłócenia.
Ochrona urządzenia w tym kontekście, oznacza zdolność do utrzymania klatki Faradaya w stanie zamkniętym. Stąd zalecane jest stosowanie zamkniętych, ekranowanych metalem aparatów wszędzie tam gdzie takie aparaty są dostępne. Należy pamiętać i spełniać zasady obowiązujące dla otworów w obudowie jeżeli jakieś aparaty tworzą most pomiędzy stroną czystą a brudną falownika i gdy jakieś aparaty mogą być zakłócane.
Typowymi aparatami otwartymi są: bezpieczniki, rozłączniki bezpiecznikowe, styczniki itp. które nie posiadają wokół siebie metalowej obudowy. Takie aparaty nie mogą być instalowane po stronie czystej bez ochronnych metalowych płyt ekranujących. Należy wówczas stosować zasady dotyczące otworów w obudowach. W niektórych przypadkach może zaistnieć konflikt pomiędzy wymaganiami bezpieczeństwa a wymaganiami EMC.

Bezpieczeństwo ma podstawowy priorytet i jest przedkładane nad zasady EMC !


Ocena: 4.25/5 opinii: 32