Układy rozruchowe
Wielość i różnorakość zastosowań, stawiają napędom elektrycznym różne wymagania. Najprostszym sposobem włączania silnika elektrycznego jest włącznik sieciowy trójfazowy lub układ z jednym stycznikiem elektromechanicznym. Układ taki możemy zastosować przy niewielkiej mocy układu napędowego (silnika) i w przypadku niezbyt dużej ilości cykli pracy (włącz-wyłącz).
W przypadku większych mocy silników należy stosować układy rozruchowe gwiazda-trójkąt, softstarty lub falowniki.
Szczególną uwagę niezależnie od układu rozruchowego, należy poświęcić zabezpieczeniom zarówno przeciwporażeniowym jak i przeciążeniowym i zwarciowym. Prawidłowo zbudowany układ napędowy powinien odpowiednio reagować na błędy obsługi jak i usterki jakie mogą w nim wystąpić. Instalacja zasilająca silnik powinna być tak dobrana aby w warunkach normalnej pracy zapewnić zasilanie silnika napięciem znamionowym.

Stanem pracy silnika, który zmienia warunki napięciowe na zaciskach silnika jest rozruch. Pobierany podczas rozruchu prąd jest większy od prądu znamionowego:
- około 2 razy dla silników pierścieniowych
- około 5...8 razy dla silników klatkowych

Przeciążenia w silnikach mogą być powodowane:
nadmiernym zwiększeniem się momentu hamującego (np. na skutek uszkodzenia maszyny napędzanej),
brakiem przynajmniej jednej fazy zasilającej
obniżeniem napięcia zasilającego,
pogorszeniem warunków chłodzenia na skutek podwyższenia się temperatury otoczenia ponad wartość obliczeniową w wyniku np. zabrudzenia obudowy,
zbyt częstymi załączeniami lub nadmiernym wydłużeniem czasu rozruchu, krótkotrwały wzrost prądu ponad wartość znamionową silnika nie oznacza konieczności wyłączenia silnika.
Przy projektowaniu układów napędowych należy korzystać ze zdefiniowanych w IEC/EN 60947-4-3, 8.2.5.1 koordynacji układów rozruchowych.
W koordynacji 1 - stycznik albo układ łagodnego rozruchu nie może w przypadku zwarcia zagrażać personelowi lub instalacji i nie musi nadawać się do dalszej eksploatacji bez naprawy lub wymiany.
W koordynacji 2 - stycznik lub układ łagodnego rozruchu nie może w przypadku zwarcia zagrażać personelowi lub instalacji i musi nadawać się do dalszej eksploatacji. W przypadku hybrydowych urządzeń sterowniczych i styczników istnieje niebezpieczeństwo zespawania styków. W takim wypadku producent musi udzielić odpowiednich wskazówek instalacyjnych.
Koordynacja 1
Układ rozrusznika wyłącza skutecznie prąd zwarciowy Iq. Obsługa i urządzenie nie są zagrożone. Przed ponownym załączeniem rozrusznika układ powinien zostać sprawdzony. Stycznik i zabezpieczenie przeciążeniowe są prawdopodobnie do wymiany.
Koordynacja 2
Układ rozrusznika wyłącza skutecznie prąd zwarciowy Iq. Obsługa i urządzenie nie są zagrożone. Po sprawdzeniu układ rozrusznika może pracować dalej. Nie jest wymagana wymiana aparatów

Ocena: 4.12/5 opinii: 33