Rozruch elektroniczny - softstart
Zgodnie z charakterystykami, przy rozruchu bezpośrednim i rozruchu gwiazda-trójkąt, występują udary prądu względnie udar momentu, powodujące zwłaszcza w silnikach średnich i dużych mocy, niekorzystne oddziaływania:
- wysokie obciążenie mechaniczne maszyny
- szybsze zużycie
- wyższe koszty serwisowe
- wysokie koszty zużycia energii
- wysokie obciążenie sieci względnie generatora
- przepięcia łączeniowe niekorzystne na innych odbiorców energii.
Pożądany jest zatem bezudarowy przyrost momentu obrotowego i specjalna redukcja prądu w fazie rozruchu. Umożliwia to rozrusznik elektroniczny - softstart. Steruje on bezstopniowo napięciem zasilania silnika trójfazowego w fazie rozruchu. Dzięki temu silnik trójfazowy dopasowany zostaje do zachowań pracującej maszyny. Unika się udarów mechanicznych a wartości szczytowe prądów zostają obniżone. Za pomocą jednego softstartera można uruchomić kilka silników połączonych równolegle. Nie można przy tym sterować każdym silnikiem z osobna. Każdy z silników musi być wyposażony w niezależne zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Cechy układów łagodnego rozruchu

- dla silników trójfazowych od małej do dużej mocy
- brak udarów prądu
- brak konserwacji
- zredukowany, ustawialny moment początkowy
Ocena: 4.17/5 opinii: 35