Porównanie systemów napędowych
Układy rozruchowe silników elektrycznych dzielą się na układy stycznikowe oraz z wykorzystaniem softstartów i falowników czyli specjalizowanych urządzeń elektroenergetycznych. W sieci energetycznej w Polsce prąd elektryczny ma częstotliwość 50 Hz co odpowiada prędkości synchronicznej 3000 obrotów na minutę, a obroty znamionowe silnika asynchronicznego 2800 - 2900 obr/min. Najpopularniejsze są silniki o dwóch parach biegunów, których obroty synchroniczne wynoszą 1500 obr/min, zaś znamionowe 1410-1480 obr/min.

Rozruch bezpośredni

Rozruch bezpośredni jest powszechną i szybką metodą rozruchową. Metoda ta jest prosta i niezawodna, ale powoduje przepływ dużych prądów w przewodach zasilających. Często zdarza się, że prądy rozruchowe są 5-8 razy większe niż prądy pobierane przy pełnym obciążeniu. Kolejną wadą tej metody jest występowanie spadków napięć na przewodach zasilających, a więc odbiornik podczas rozruchu może być zasilany zbyt małym napięciem. W przypadku rozruchu "na twardo" prąd rozruchowy może być na tyle duży i płynąć na tyle długo, że spowoduje przegrzanie zarówno systemu zasilania jak i samego silnika. Ten fakt stanowi ograniczenie wielkości silników, jakie mogą być dołączane bezpośrednio do sieci energetycznej. Rozruch bezpośredni ma niską sprawność, powoduje duże naprężenia mechaniczne i nie umożliwia regulacji.

Rozruch gwiazda - trójkąt

Ta często używana metoda rozruchowa polega na tym, że podczas rozruchu uzwojenia stojanu silnika są zasilane w konfiguracji gwiazdowej (Y), a po uzyskaniu przez wirnik pełnej prędkości obrotowej przełączane na zasilanie typu trójkąt (D). Zaletą tej metody jest fakt, że w przewodach zasilających prąd rozruchowy osiąga wartość zaledwie 1/3 wartości prądu przy rozruchu bezpośrednim, co nazywa się startem "miękkim". Wadami tej metody rozruchu są zmniejszony startowy moment obrotowy (1/3), długi czas rozruchu i stany nieustalone generowane przez przełączanie konfiguracji połączeń z Y na D.

Softstart

Regulator napięcia, który umożliwia tzw. start miękki. Jego wadą jest generowanie wyższych harmonicznych i ograniczona wartość prądu startowego.

Falownik

Ta metoda umożliwia sterownie parametrami silnika a falowniki dostępne są w różnych wersjach i dla różnych mocy.
opis rozruch bezpośredni rozruch gwiazda-trójkąt softstart falownik
schemat schemat rozruch bezpośredni schemat rozruch gwaiazda-trójkąt schemat rozruch z softstartem schemat rozruch z falownikiem
wykres napięcia wykras napięcia rozruch bezpośredni wykras napięcia rozruch gwiazda-trójkąt wykras napięcia rozruch z softstartem wykras napięcia rozruch z falownikiem
obciążenie zasilania
w chwili startu
duże średnie małe...średnie małe
wykres prądu wykres prądu rozruch bezpośreni wykres prądu rozruch gwiazda-trójkąt wykres prądu rozruch z softstartem wykres prądu rozruch z falownikiem
prąd rozruchowy 4...8 x Ie
(w zależności od silnika)
1,3...3 x Ie
(1/3 w porównaniu do
rozruchu bezpośredniego)
2...6 x Ie
(redukcja napięcia)
≤1 (...2)
(programowane)
charakterystyka
momentu
wykres momentu rozruch bezpośredni wykres momentu rozruch gwiazda-trójkąt wykres momentu rozruch z softstartem wykres momentu rozruch z falownikiem

Ocena: 4.27/5 opinii: 93