A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Hamowanie rampą


Przy hamowaniu rampą czasową falownik w momencie wyłączenia zmniejsza częstotliwość wyjściową od prędkości aktualnej do 0 Hz po czym falownik przechodzi w stan STOP.
W przypadku gdy czas rampy hamowania jest zbyt krótki, falownik może zatrzymać się awaryjnie i wyświetlić błąd zbyt wysokiego napięcia na szynie DC. Spowodowane jest to pracą generatorową silnika.
W takim przypadku należy zwiększyć wartość czasu rampy hamowania lub zastosować czoper z rezystorem hamowania.

Zobacz także: Praca generatorowa silnika


Ocena: 4.47/5 opinii: 34