Utrzymanie Ruchu

Utrzymanie Ruchu
Dedykowane, specjalizowane szkolenie dla pracowników służby Utrzymania Ruchu. Tematyka szkolenia jest ściśle powiązana z diagnostyką i szybkim usuwaniu awarii w układach napędowych zasilanych z falowników.
Bardzo cenimy współpracę z pracownikami utrzymania ruchu i ich wiedzę na temat napędów. Zgłębianie wiedzy z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi diagnostycznych to cel naszego szkolenia.
Do dyspozycji Uczestników pozostają inżynierowie, wieloletni praktycy zajmujący się na co dzień falownikami i aplikacjami napędowymi. Przekazanie doświadczeń z wiedzy praktycznej, radzenie sobie z problemami obiektowymi to najcenniejsza wiedza jaką można przekazać Uczestnikom szkolenia.
Możliwości nowoczesnych jednostek napędowych w połączeniu z wiedzą na temat parametryzacji i identyfikacji usterek czy przyczyny występowaniu błędów to przyspieszanie postojów maszyn, urządzeń lub ciągów technologicznych a co za tym idzie zmniejszanie kosztów produkcji w przemyśle. Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji odpowiednio wyposażone stanowiska z falownikami i silnikami skonfigurowane odpowiednio do założeń szkolenia. Tematyka jest bardzo elastyczna tak aby dopasować ją do Uczestników.
Koszt szkolenia to zwrot kosztów noclegów i wyżywienia !