A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Górna granica częstotliwości


Programowana wartość zakresu częstotliwości wyjściowej falownika. Wartość ta występuje w niektórych modelach falownika i jest powiązana z parametrem "maksymalna częstotliwość" falownika która może być niższa lub równa górnej częstotliwości.
Ocena: 3.67/5 opinii: 21