Trójfazowy rozrusznik samoczynny po stronie wirnika
Trójfazowy rozrusznik samoczynny po stronie wirnika, 3-stopniowy, wirnik 3-fazowy oraz 2-stopniowy, wirnik 2-fazowy.

Opis działania

Przycisk I uruchamia stycznik sieciowy Q11: zestyk zwierny Q11/14-13 przejmuje napięcie, Q11/44-43 załącza przekaźnik czasowy K1. Silnik z włączonymi do wirnika rezystorami R1 + R2 + R3 zostaje przyłączony do sieci. Odpowiednio do nastawionego czasu rozruchu zestyk zwierny K1/15-18 podaje napięcie na Q14. Stycznik stopni Q14 odłącza stopień rozruchowy R1 a poprzez Q14/14-13 włącza przekaźnik czasowy K2. Odpowiednio do nastawionego czasu rozruchu K2/15-18 podaje napięcie na stycznik stopni Q12, który odłącza stopień rozruchu R2 i poprzez Q12/14-13 włącza przekaźnik czasowy K3. Odpowiednio do nastawionego czasu rozruchu poprzez K3/15-18 zostaje włączony stycznik stopnia końcowego Q13, który podtrzymuje się sam poprzez Q13/14-13, odłączając poprzez Q13 styczniki stopni Q14 i Q12, jak również przekaźniki czasowe K1, K2 i K3. Stycznik stopnia końcowego Q13 zwiera pierścienie ślizgowe wirnika: silnik pracuje ze znamionową liczbą obrotów.
Wyłączenia dokonuje się przyciskiem 0. Przy przeciążeniu wyłączenie następuje przez zestyk rozwierny 95-96 przekaźnika F2 lub przez zestyk zwierny 13-14 wyłącznika silnikowego lub wyłącznika mocy. Przy dwu lub jednostopniowym układzie rozruchowym nie występują styczniki stopni Q13, jak również Q12 ze swoimi rezystorami R3, R2 i przekaźniki czasowe K3, K2. Wirnik jest wtedy przyłączony do zacisków rezystorów U, V, W2 lub U, V, W1. Na schemacie zmieniają odpowiednio oznaczenia styczników stopni i przekaźników czasowych z Q13, Q12 na Q12, Q11 albo Q13, Q11. Przy więcej niż trzech stopniach, dodatkowe styczniki, przekaźniki czasowe i rezystory oznacza się odpowiednio kolejnymi liczbami.

Sterowanie
Q11: Stycznik sieciowy
K1: Przekaźnik czasowy
Q14: Stycznik stopni
K2: Przekaźnik czasowy

Dobór wielkości styczników
prąd załączenia =0,5-2,5 x Ie
moment rozruchu =0,5 do momentu utyku
Q1, Q11 =Ie
styczniki stopni =0,35 x Iwirnika
styczniki stopni końcowych =0,58 x Iwirnika

Ocena: 4.19/5 opinii: 16