Sterowanie silnikiem 2 kierunki obrotów (nawrotny)

Opis działania

Przez naciśnięcie na przycisk I wzbudzona zostaje cewka stycznika Q11. Stycznik załącza silnik na bieg w prawo i podtrzymuje się po zwolnieniu przycisku I poprzez swój łącznik pomocniczy Q11/14/13 i przycisk 0 przy napięciu (styk impulsowy). Zestyk rozwierny Q11/22/21 blokuje elektrycznie załączenie stycznika Q12. Naciśnięcie przycisku II załącza stycznik Q12 (bieg silnika w lewo). W celu przełączenia z biegu w prawo na bieg w lewo, zależnie od układu połączeń, należy przedtem nacisnąć na przycisk 0 albo bezpośrednio na przycisk dla ruchu przeciwnego. Przy przeciążeniu następuje wyłączenie poprzez styk zwierny 13-14 wyłącznika silnikowego lub wyłącznika mocy.

Stycznik Q11 - bieg w prawo
Stycznik Q12 - bieg w lewo
Przycisk I = bieg w prawo
Przycisk 0 = zatrzymanie (STOP)
Przycisk II = bieg w lewo
Zmiana kierunku obrotów jest możliwa po naciśnięciu przycisku 0.
Ocena: 3.22/5 opinii: 116