A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Zapamiętaj częstotliwość


W falownikach z funkcjonalnością motopotencjometr istnieje możliwość pracy z zapamiętywaniem lub nie, ustawionej częstotliwości. Praca bez zapamiętywania: po naciśnięciu przycisku STOP lub wyłączeniu zasilania - falownik startuje od częstotliwości minimalnej i przyciskami motopotencjometru musimy ustawiać wartość żadaną.
Praca z zapamiętywaniem: po naciśnięciu przycisku STOP lub wyłączeniu zasilnia - falownik startuje do ostatnio ustawionej wartości.
Ocena: 4.69/5 opinii: 16