A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Makroaplikacja


Makroaplikacje to zaprogramowane fabrycznie zestawy parametrów falownika. Podczas uruchomienia napędu, użytkownik wybiera jedną z makroaplikacji, najodpowiedniejszą do danego zastosowania za pomocą specjalnego parametru. W niektórych modelach falowników, użytkownik może zaprogramować jedną lub kilka własnych makroaplikacji lub zapisać zmodyfikowaną fabryczną aplikację jako swoją. Jest to bardzo wygodna forma programowania i uruchamiania falowników do zastosowań w powtarzających się aplikacjach. Doskonałym przykładem jest makro PFC lub makro PID.
Ocena: 4.33/5 opinii: 30