A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Limit prądowy


Limit prądowy - parametr falownika służący do ostrzegania lub wyzwalania błędu przekroczenia prądu. Wielkość tego parametru zazwyczaj jest równa wielkości prądu nominalnego silnika.
W niektórych falownikach można zaprogramować funkcję wspomagającą i gdy limit prądowy osiągnie wartość zaprogramowaną, falownik zmniejsza częstotliwość wyjściową lub zmienia wartość taktowania.
Ocena: 4.31/5 opinii: 13