A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

EMC - Kompatybilność Elektromagnetyczna


ElectroMagnetic Compatibility - EMC - Kompatybilność elektromagnetyczna, zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nie emitowanie zaburzeń nie tolerowanych przez inne urządzenia pracujące w tym środowisku. Termin "zaburzenie elektromagnetyczne" oznacza przyczynę, czyli zjawisko elektromagnetyczne, które może powodować "zakłócenie", czyli degradację pracy urządzenia.
 
Informacja
Przestrzeganie norm i Dyrektyw UE dotyczących EMC, jest istotnym wymogiem spoczywającym na projektancie i wykonawcy systemów napędowych wykorzystujących falowniki.

Zobacz dział EMC kompatybilność elektromagnetyczna


Ocena: 4.22/5 opinii: 18