Rozruch elektroniczny - softstart, schemat
Na rysunku przedstawiono najprostszy schemat sterowania rozrusznika silnikowego z softstartem (T1) wraz z bypassem zewnętrznym z wykorzystniem stycznika (Q21).
S3 - przełącznik - łagodny rozruch/łagodne zatrzymanie
Q1 - zabezpieczenie przewodów
Q21 - stycznik obejścia (bypass)
F1 - przekaźniki przeciążeniowe
F2 - bezpieczniki półprzewodnikowe dla koordynacji 2, dodatkowo do Q1
T1 = softstart
M1 = silnik
Ocena: 4.07/5 opinii: 44