Dobór falowników-zasoby fizyczne
Niezwykle istotne przy doborze falowników są zasoby fizyczne. Dla niewielkich lub lokalnych systemów sterowania przydatne jest aby w falowniku znajdowało się duża liczba wejść cyfrowych oraz wyjść przekaźnikowych. Pomaga to w konfiguracji sterowania zarówno od strony uruchamiania i wyłączania napędu jak i wymuszaniu częstotliwości stałych. Wejścia cyfrowe można wykorzystywać również do generowania błędu zewnętrznego czy kasowaniu np. za pomocą przycisku błędów występujących w systemie napędowym.
Programowalne wyjścia przekaźnikowe są wówczas niezbędne dla informowania użytkownika jak i samego sterowania urządzenia o błędach i awariach oraz o poprawności jego pracy. W tego rodzaju systemach sterowania im więcej wejść cyfrowych i wyjść przekaźnikowych czy wyjść tranzystorowych tym lepiej, nawet jeżeli w chwili uruchamiania nie są one potrzebne to może się okazać że w przyszłości stana się one niezbędne a napęd staje się bardzo uniwersalny
Jeżeli falownik będzie wykorzystywany w sterowaniach z systemami nadrzędnymi (sterowniki PLC czy przekaźniki programowalne) to ilość wejść i wyjść nie jest tak bardzo istotna. W systemach takich zazwyczaj wykorzystuje się połączenia sieciowe (Modbus, Profibus, CanOpen etc...). Coraz częściej standardowo falowniki posiadają komunikację Modbus co pozwala na połączenie napędów do sterownika. Przed wyborem falownika należy zapoznać się z możliwościami implementacji w falowniku karty sieciowej z rodziny jaką używamy do komunikacji w naszym systemie sterowania.
Niektórzy producenci wprowadzają do falowników swoje wewnętrzne protokoły połączeniowe, przykładem mogą być falowniki serii PowerXL firmy Eaton, posiadające interfejs SmartWire DT.
Ocena: 4.35/5 opinii: 31