Automatyczny przełącznik nawrotny gwiazda-trójkąt
Automatyczny przełącznik gwiazda-trójkąt jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów sterowania silnikami elektrycznymi, opisany tu przykład dotyczy przełącznika gwiazda-trójkąt w układzie nawrotnym ze zmianą kierunku obrotów po naciśnięciu przycisku 0.

Opis działania

Przycisk I uruchamia stycznik Q11 (np. bieg w prawo). Przycisk II uruchamia stycznik Q12 (np. bieg w lewo). Najpierw załączony stycznik podaje napięcie na uzwojenie silnika i uzyskuje samopodtrzymanie przez własny łącznik pomocniczy 14-13 i przycisk 0. Zestyk zwierny 44-43 przyporządkowany każdemu stycznikowi sieciowemu podaje napięcie na stycznik gwiazdy Q13. Stycznik Q13 przyciąga i łączy silnik M1 w gwiazdę. Jednocześnie działa również przekaźnik czasowy K1. Odpowiednio do nastawionego czasu przełączania K1/17-18 otwiera obwód prądowy Q13. Stycznik Q13 puszcza. Zestyk K1/17-18 zamyka obwód prądowy Q15.
Stycznik trójkąta Q15 przyciąga i łączy silnik M1 w trójkąt na pełne napięcie sieci. Jednocześnie zestyk rozwierny Q15/22-21 przerywa obwód prądowy Q13 i blokuje przez to przed ponownym włączeniem podczas stanu pracy. W celu przełączenia między biegiem w prawo i w lewo, zależnie od układu, należy najpierw nacisnąć przycisk 0 lub bezpośrednio przycisk dla przeciwnego kierunku. Przy przeciążeniu zestyk rozwierny 95-96 na przekaźniku F2 powoduje wyłączenie.

Dobór wielkości styczników
Q11, Q12 = Ie
F2, Q15 = 0,58 x Ie
Q13 = 0,33 x Ie
Maksymalna moc silnika jest ograniczona przez włączony stycznik nawrotny i jest mniejsza od mocy przy automatycznych przełącznikach gwiazda-trójkąt dla jednego kierunku obrotu.
Ocena: 4.02/5 opinii: 51