Audyty układów napędowych

Audyty napędowe mają na celu sprawdzenie zasadności zamiany klasycznego układu rozruchowego silników elektrycznych na zasilanie z falowników.

Opłacalność wdrożeń napędów sterowanych w oparciu o falowniki i układy łagodnego rozruchu stało się "modne" w okresie coraz większych kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez przedsiębiorców. Wychodząc na przeciw zwiększonego zainteresowania takimi rozwiązaniami, wdrożyliśmy projekt przeprowadzania audytów systemów napędowych. Profesjonalny audyt zakończony zostaje specjalnymi arkuszami dotyczącymi pojedynczych napędów oraz finalnym protokołem przewidywanych oszczędności i czasem zwrotu poniesionych na modernizację sterowania napędami kosztów inwestycyjnych. Pojedyncze arkusze audytu pomagają i przedstawiają opłacalność zamiany klasycznego układu zasilania na napęd falownikowy lub układ łagodnego rozruchu, na tej podstawie Inwestor podejmuje decyzję o zamianie lub nie systemu sterowania.

Oferta zlecenia audytu

Na podstawie podstawowych danych dotyczących układów napędowych, składamy ofertę sporządzenia adytu. Dane te dostaracza Zamawiający.

Wizja lokalna

Wizja lokalna naszego pracownika w celu zapoznania się z układem zasilania układów napędowych i dokonania niezbędnych pomiarów.

Raport audytu

Zamawiający otrzymuje precyzyjny raport z adytu wraz ze sporządzonym bilansem energetycznym układu napędowego przed i po zastosowaniu falowników.